6 objects

Accession/Samling

Arkivalier: Större samling skisser, ritningar, fyra ljudband varav (ett kassettband) intervju med Rolf Bergh om utställning på Holmen samt (ett kassettband) Hugo Häring på Arkitekturmuseet 1982, modeller, föremål och ca tjugo hyllmeter handlingar samt ca tio tävlingsförslag. Gipsmodeller av Martin Holmgren till bl a bronsportar samt andra konstnärers, t ex Tore Bergh, Mieke Heybroek och Knut-Erik Lindberg, skisser till kyrkoutsmyckningar. * Svar (inkl handlingar, småtryck och fotografier) på Arkitekturmuseets brev av den 2000-02-07. * Inspiration till Refugiet i Sigtuna 1978-01-15 (en sida text). Böcker: Börje Thomelius: Spegling av teologi och liturgi. Rolf Berghs kyrkoarkitektur. Stockholm 1992. * Årgångar av Arkitektur. * Svar (inkl handlingar, småtryck och fotografier) på Arkitekturmuseets brev 2000-02-07. * Småkirkebladet 3/1976 (“Församlingsgården Munken i Sigtuna”). * Rum for samling. Rolf Berghs lysarkitektur Nordisk kirkeprojekt. Utgiven av Museet Holmen 1990. Samtidigt förvärvade bilder: Fotografier och kontaktbilder av Rolf Dahlström. Diapositiv från byggen. Video om Samlan. * Svar (inkl handlingar, småtryck och fotografier) på Arkitekturmuseets brev av den 2000-02-07. Arkitekt SAR Rolf Bergh. * Ritningarna levererade i ca tvåhundra tuber och tio paket. * Se dnr 25/95-31. * Ritningar och skisser från sju ritningshurtsar om fem lådor var, modeller, prototyp till stol för S:t Botvids kyrka i Oxelösund, konstnärlig utsmyckning, fotografier och diapositiv samt årgångar av Arkitektur levererade 1998-03-19. * Efterleverans genom Karin Winter 2000-05-10 avseende svar på Arkitekturmuseets brev av den 2000-05-10 (med anledning av intervju) förvaras på Arkitekturmuseet i magasin för svartvita fotokopior, dnr 61/00-31. * Efterleverans 2001-10-14 avseende småtryck samt enstaka handling. * 2008-04-29 handlingar överförda från AM 1994-130 placerade i Kartong 251.

Share to