• LOFT FRA SØNDRE TVEITO I TINN, CA. 1300 
Overført til museet 1942, gjenoppført 1943 

Dette monumentale og velbevarte middelalderloftet fra bygda Hovin er datert på grunnlag av laftehugget som er gjort slik det var vanlig i middelalderen, de romanske motivene ved dørportalene og en runeinnskrift. Portalene er påvirket av middelalderens kirkekunst. På portalene finnes også sjeldne rester av original maling: Oker på løvehodene og rustrødt på mannsansiktsmasken. 

Første etasje har vært brukt til lagring av mat. Loftet i andre etasje har svaler på alle sider og tredelt glugge foran døra. Tjærekorsene på døra skulle verne loftets kostbarheter i klær og tekstiler. En seng fra senmiddelalderen er bevart. Loftet ble antakelig satt på stabber på 1700 tallet. 

(Tekst hentet fra By og bygd 43, 2010)
    Photo: Norsk Folkemuseum

Loft fra Tveito, Hovin

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to