• BUR FRA NEDRE NISI I NOTODDEN, 1797
Overført til museet 1942, gjenoppført 1943

Dette buret fra det gamle Gransherad står på stabber. Det har en dyp sval foran fronten og smalere sidesvaler kalt «vengjer». Dørstolpene har en flatskåret ranke og innskriftene «HTS» og «1797». Over døra er det skåret: «Dette hus haver ieg KHS ki». Ki er sannsynligvis forkortelse for «kiøbt». Hvem KHS var, er uvisst, men HTS står sannsynligvis for Helge Torjussen, som var bruker av gården Nisi i 1801. Han og kona Aaste Jonsdatter hadde tre barn, og til hjelp på gården hadde de en tjenestedreng og ei tjenestejente. Hans gamle mor Sigrid Jakobsdatter hadde dessuten kår på gården. Buret inneholdt store trekar for oppbevaring av mel og saltet kjøtt. Bur og loft står ofte side om side i Telemark. 

(Tekst hentet fra By og bygd 43, 2010)
    Photo: Norsk Folkemuseum

Vengjebur fra Nedre Nisi, Gransherad

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to