• BARFRØSTUE FRA GAMMELSTU TRØNNES I STOR-ELVDAL, 1670 
Overført til museet 1903, gjenoppført 1905 

Huset har fått navn etter barfrøet, et toetasjers tilbygg som er plassert foran huset og danner inngangsparti. Denne konstruksjonen forekommer bare i Østerdalen og i tilgrensende trakter i Sverige. Barfrøet ble gjerne bygd på et eksisterende hus, som her, og var på moten å bygge i noen tiår rundt 1800. Det ble brukt til oppbevaring av klær, redskaper og utstyr. 

På Gammelstu Trønnes har det stått hele tre barfrøstuer. Museets stue var sommerstue, en større og nyere var vinterstue, og den minste og eldste var drengestue. 

Huset hadde opprinnelig en eldre type planløsning, med tre rom – forstue, kove og stuerom – men det har blitt ombygd flere ganger. Inngangsdøra har blitt flyttet, og nå kommer man rett inn i stuerommet via barfrøet. En vegg har blitt tatt ned, slik at huset nå består av bare to rom – stuerommet og et langt, smalt kammers. Sengene står i kammerset. Det er også et loft over kammerset, der det er flere soveplasser. Stuerommet har panelte vegger og himling, og store møbler og benker er plassert langs veggene. Rommet har peis, og en etasjeovn av jern. Rett til høyre innenfor døra står et stort melkeskap. Veggpanelet, inventaret og jernovnen er trolig fra 1808. Over høysetevinduet står innskriften: «Halvor Tollevsen Ingebor Nielsdatter Trønnes». Tvers overfor er stuas andre høysete, og her står det: «Denne Stue blev opbygget aar 1670 og Malet aar 1808»

(Tekst hentet fra By og bygd 43, 2010)
    Photo: Reinsfelt, Anne-Lise / Norsk Folkemuseum

Barfrøstue fra Gammelstu Trønnes, Stor-Elvdal

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to