• HOVEDBYGNING FRA KARTERUD I KONGSVINGER, CA. 1700 OG 1750 
Overført til museet 1942, gjenoppført 1944 

Denne hustypen var utbredt på flatbygdene på Østlandet, og var et storgårdsfenomen, inspirert av herregårder og embetsgårder. Huset hadde opprinnelig én etasje, men ble ombygd midt på 1700-tallet. Huset er tømret, men panelt både innvendig og utvendig. I første etasje er det inngang til kjøkken midt på langveggen, og til stuer på høyre og venstre side. Alle rommene har peis, og kjøkkenet har i tillegg bakerovn. Stua til høyre har malt veggdekor som etterligner tapet. Andre etasje har samme planløsning som første etasje. Karterud var en velstående gård med store skogeiendommer. Men i 1730- årene fikk eieren Ole Hansen alvorlige gjeldsproblemer. Den største kreditoren var handelshuset Collett og Leuch i Christiania. Det endte med at Ole Hansen måtte selge Karterud til justisråd Paul Vogt, som igjen leide ut gården til Ole Hansens to eldste sønner. 

(Tekst hentet fra By og bygd 43, 2010)
    Photo: Norsk Folkemuseum
  • HOVEDBYGNING FRA KARTERUD I KONGSVINGER, CA. 1700 OG 1750 
Overført til museet 1942, gjenoppført 1944 

Denne hustypen var utbredt på flatbygdene på Østlandet, og var et storgårdsfenomen, inspirert av herregårder og embetsgårder. Huset hadde opprinnelig én etasje, men ble ombygd midt på 1700-tallet. Huset er tømret, men panelt både innvendig og utvendig. I første etasje er det inngang til kjøkken midt på langveggen, og til stuer på høyre og venstre side. Alle rommene har peis, og kjøkkenet har i tillegg bakerovn. Stua til høyre har malt veggdekor som etterligner tapet. Andre etasje har samme planløsning som første etasje. Karterud var en velstående gård med store skogeiendommer. Men i 1730- årene fikk eieren Ole Hansen alvorlige gjeldsproblemer. Den største kreditoren var handelshuset Collett og Leuch i Christiania. Det endte med at Ole Hansen måtte selge Karterud til justisråd Paul Vogt, som igjen leide ut gården til Ole Hansens to eldste sønner. 

(Tekst hentet fra By og bygd 43, 2010)
    Photo: Norsk Folkemuseum

Hovedbygning fra Karterud, Vinger, Kongsvinger

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to