• ca.1200
Navnet stavkirke refererer til stavkonstruksjonen med bærende staver i hjørnene og frittstående staver rundt midtrommet.
Byggemåten oppfylte kravet om høyreiste, himmelstrebende kirker. Koret, i skipets østside, avsluttes med en halvrund apsis. Rundt hele kirken løper en svalgang med romanske dvergarkader.
De høyreiste portalene mot vest og sør har rike utskjæringer med sammenfiltrede drager og plantemotiver. I det svake lyset fra gluggene øverst mot taket skimter man bare så vidt de utskårne hodene øverst på midtrommets staver. I katolsk tid var kirken prydet med fargerike helgenbilder, godt opplyst av vokslys. I koret er flere runeinnskrifter og bilder risset inn, bl.a. Fadervår skrevet på latin. Ristningene synes å være gjort samtidig med byggingen av kirken.
Inventar fra katolsk tid ble fjernet fra kirken etter reformasjonen. Ett innslag av luthersk kirkekunst er bevart - veggmaleriene i kor og apsis fra 1652. Disse viser nattverden og evangelistene, og ble bekostet av givere i menigheten, hvis navn står på sørveggen i koret.
Det løse inventaret som står i kirken i dag omfatter et lesebrett med Fadervår som innskrift, en døpefont og en middelaldersk benk med rike utskjæringer, bl.a. hoder av konge og biskop og en fremstilling av sagnet om Gunnar i ormegården.
Rundt 1880 skulle stavkirken i Gol erstattes av en ny kirke. Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring kjøpte den gamle kirken og Kong Oscar II bekostet gjenreisningen i sitt nye friluftsmuseum. Bare omkring 1/3 av originalmaterialene var i behold og kunne følge med flyttelasset. Det var derfor en sterkt rekonstruert kirke som ble reist på Bygdøy, og praktisk talt alt det utvendige kan dateres til 1885. Restaureringen ble gjort med stavkirken i Borgun i Sogn som forbilde. Det meste av hovedkonstruksjonen var intakt, og mange spor etter det som manglet fantes i de bevarte. Middelalderens kirkerom kan derfor i alt vesentlige oppleves som autentisk. Men 1880-årenes ideer om restaurering medførte at en fjernet gallerier, vinduer, benker og prekestol fra tiden etter reformasjonen.

Norsk folkemuseums guidebok,  1996
    Photo: Reinsfelt, Anne-Lise / Norsk Folkemuseum
  • ca.1200
Navnet stavkirke refererer til stavkonstruksjonen med bærende staver i hjørnene og frittstående staver rundt midtrommet.
Byggemåten oppfylte kravet om høyreiste, himmelstrebende kirker. Koret, i skipets østside, avsluttes med en halvrund apsis. Rundt hele kirken løper en svalgang med romanske dvergarkader.
De høyreiste portalene mot vest og sør har rike utskjæringer med sammenfiltrede drager og plantemotiver. I det svake lyset fra gluggene øverst mot taket skimter man bare så vidt de utskårne hodene øverst på midtrommets staver. I katolsk tid var kirken prydet med fargerike helgenbilder, godt opplyst av vokslys. I koret er flere runeinnskrifter og bilder risset inn, bl.a. Fadervår skrevet på latin. Ristningene synes å være gjort samtidig med byggingen av kirken.
Inventar fra katolsk tid ble fjernet fra kirken etter reformasjonen. Ett innslag av luthersk kirkekunst er bevart - veggmaleriene i kor og apsis fra 1652. Disse viser nattverden og evangelistene, og ble bekostet av givere i menigheten, hvis navn står på sørveggen i koret.
Det løse inventaret som står i kirken i dag omfatter et lesebrett med Fadervår som innskrift, en døpefont og en middelaldersk benk med rike utskjæringer, bl.a. hoder av konge og biskop og en fremstilling av sagnet om Gunnar i ormegården.
Rundt 1880 skulle stavkirken i Gol erstattes av en ny kirke. Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring kjøpte den gamle kirken og Kong Oscar II bekostet gjenreisningen i sitt nye friluftsmuseum. Bare omkring 1/3 av originalmaterialene var i behold og kunne følge med flyttelasset. Det var derfor en sterkt rekonstruert kirke som ble reist på Bygdøy, og praktisk talt alt det utvendige kan dateres til 1885. Restaureringen ble gjort med stavkirken i Borgun i Sogn som forbilde. Det meste av hovedkonstruksjonen var intakt, og mange spor etter det som manglet fantes i de bevarte. Middelalderens kirkerom kan derfor i alt vesentlige oppleves som autentisk. Men 1880-årenes ideer om restaurering medførte at en fjernet gallerier, vinduer, benker og prekestol fra tiden etter reformasjonen.

Norsk folkemuseums guidebok,  1996
    Photo: Norsk Folkemuseum

Stavkirke fra Gol, Hallingdal

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to