Aspaasgården - Anne Pedersdatter Aspaas

Kommentar: Fin klipp med gode illustrasjoner. God framstilling av familierelasjonene og samfunnsforholdene. God og bred bruk av kildene.

1 comment

  • Så spennende prosjekt! Håper både skolen, arkivet og ikke minst elevene ser nytten av dettesamarbeidet - og at det blir gjentatt med en ny klasse :-)

Share to