• Photo: Leif Lyngby
    (Copyright)

Farlig oppdrag på grensen til Sovjet

I 1955 fantes det ikke spionsatellitter eller fly av typen U2

USA og Sovjet bygget opp sine atomstyrker, og hver for seg hadde de behov for å vite hvor langt motparten var kommet. For å skaffe denne kunskapen ble selv transportfly brukt som spionfly, noe denne historien forteller om.

”Historier fra den kalde krigen” er et innsamlingsprosjekt igangsatt av Norsk Luftfartsmuseum og et ledd i arbeidet med en utstilling om perioden fra 1945 til 1990.

2 comments

  • Spennende prosjekt!

  • Musikken over stemmen er helt unødvendig og svært forstyrrende!

Share to