• Photo: Kari Rudi
  (Copyright)
 • Photo: Kari Rudi
  (Copyright)
 • Photo: Kari Rudi
  (Copyright)
 • Photo: Kari Rudi
  (Copyright)
 • (Copyright)
 • Photo: Kari Rudi
  (Copyright)
 • Photo: Kari Rudi
  (Copyright)

Furumo

Forsamlingslokaler, Grue kommune. Verneverdige.

Byggeår: 1938

Eier:Linna Ungdomslag

Lokal betegnelse på lokalet/huset: Furumo

Bruker: Linna Ungdomslag

Opprinnelig funksjon: Ungdoms-, møte og festlokale 
Nåværende funksjon: Møte og festlokale 

Organisasjonstilknytning ved oppføring (opprinnelig sosial sammenheng):
Linna Ungdomslag

Informanter om lokalet: Lena Linna

Opplysninger om ombygginger: Restaurert og bygd om innvendig i løpet av de 10 siste årene

Historikk: Ungdomslaget gjorde vedtak om bygging av forsamlingshus i 1937. Skjøte på tomta som ble kjøpt fra Olaus Gillebo for 50,- kr, ble utstedt 28. mars 1938. Heiki Leikåsen, en avdød kulturpersonlighet fra Grue Finnskog, foreslo navnet Furubo, og dette ble vedtatt.

Anlegget omfatter (andre hus på eigendommen, uthus m.m.): Utedo med vedskåle

Beskrivelse av omgivelser og fysisk miljø:
Lokalet ligger midt i skogen, ved fylkesvegen og ingen andre hus omkring

Share to