• (Copyright)

Svømmehallen og Aquarama

25. november vedtok bystyret å bygge et kombinert badeanlegg, idrettshall m.m, som har fått navnet Aquarama. Anlegget skal ligge på Marinetomta på Tangen i Kristiansand. Dagens svømmehall må dermed rives. Aquarama har vært meget omstridt, blant annet har flere ment at bygget vil bli for dominerende.

Her følger historien om svømmehallen, fra de første planene forelå på 1930-tallet til den stod ferdig i 1964.

Allerede i 1936 utarbeidet styret for Kristiansand folkebad planer om svømmehall og bad i byen. Den såkalte ”Banktomta” i krysset Kongens gate og Holbergs gate (ovenfor Kongens gate skole) var det mest aktuelle stedet. Det skjedde derimot lite før formannskapet i 1946 vedtok at nettopp denne tomta skulle ”reserveres” for svømmehall. Arkitektene Reinhardt og Grøgaard utarbeidet tegninger, og byarkitekten var positiv til tomtevalget. Allikevel ble svømmehallen aldri realisert på ”banktomta”.

Svømmehall og turnhall

Ikke før i 1950-årene ble det fart i planleggingen av byens nye bad og svømmehall. Kristiansand Turnforening hadde behov for ny turnhall, og det var opprinnelig tenkt at en turnhall skulle være en del av nybygget. Akkurat som med det nye badelandet, ble det utlyst en arkitektkonkurranse også i forbindelse med svømmehallen/turnhallen. I 1957 ble det satt ned en komité som blant annet skulle forberede og utlyse den nevnte arkitektkonkurransen. Komiteen hadde sitt første møte 16. januar 1957, og i løpet av året ble det holdt ytterligere to møter.


Marinetomta

Men hvor skulle svømmehallen ligge, nå som ”banktomta” var lagt i skuffen? Jo, kommunen så på Marinetomta på Tangen som den perfekte tomt, blant annet ettersom området allerede var regulert for sosiale og/eller kulturelle formål. Dessuten lå tomta omtrent midt i sentrum med lett adkomst for byens innbyggere. Kommunenes ledelse så for seg at også innbyggerne i de omkringliggende kommunene ville benytte tilbudet i byens nye storstue.

I dagens debatt om anlegging av badeland er et av motstandernes argumenter den økende trafikken et badeland vil medføre. Under planleggingen av svømmehallen kom ikke dette spørsmålet på banen ettersom politikerne trolig ikke så noen trafikale problemer knyttet til Tangen og svømmehallen. Det var jo også mindre trafikk på denne tiden. Det ser ut til å ha vært liten eller ingen uenighet om å anlegge svømmehallen der den ligger.

27 innsendte forslag

Komiteen for arkitektkonkurransen fikk inn 27 utkast til tegninger til svømmehall og turnhall. Utkastene hadde navn som ”Amfibium”, ”Susannas søster”, ”Streken” og ”Lange Laban”. I mai 1958 falt valget på utkastet kalt ”Air” tegnet av Berent Andreas Moe (1923-2008). ”[Air] har sin store styrke ved at en klar idé er gjennomført med konsekvens”, skriver komiteen om vinnerforslaget.

I 1959 ble turnhallen skrinlagt som en del av nybygget på Marinetomta. Kommunen mente man måtte legge seg på et ”realistisk nivå” og så for seg at turnhallen kunne bygges i byggetrinn 2. Det ble det som kjent ikke noe av. Kristiansand Turnforening måtte vente til begynnelsen av 1980-årene før deres nye turnhall sto ferdig tilknyttet Gimlehallen.


I 1961 ble byggearbeidene sendt ut på anbud, men selve bygginga kom ikke i gang før sensommeren 1963. I desember året etter var endelig byens nye bad og svømmehall klar til bruk. 

Arkivene etter Kristiansand formannskap og Kr.sand folkebad oppbevares hos IKAVA og er tilgjengelig på vår lesesal. 


 

2 comments

  • Jeg ble nysgjerrig - hvordan ser denne svømmehallen ut?? Finnes det bilder av den - fra 1960-tallet og kanskje også noen bilder fra 2000-tallet?? Hva med arkitekttegninger fra 1960-tallet -eller skisser av framtidsplanene?

  • Det er jo bilde av den til høyre (dårlig oppløsning dog). Hos IKAVA finnes det et modellfoto av et forslagene til ny svømmehall. Vi har også plantegninger av svømmehallen, og tegninger som viser området rundt den. Arkitekttegninger av selve svømmehallen har vi ikke. Det er godt mulig at disse fremdeles befinner seg hos teknisk etat hos kommunen. Om det finnes foto av den andre steder er godt mulig. Jeg har sjekket hos Statsarkivet i Kr.sand og hos Digitale bilder i Vest-Agder (DBVA.no), uten hell. Mulig kommunen sitter på noe her også. IKAVA har flere saksmapper som omhandler prosessen rundt bygging av svømmehallen (arkiktektkonkurranse m.m.) Disse er tilgjengelig på vår lesesal.

Share to