• Photo: Eline B. Lorentzen
    (Copyright)

Grunnloven

Eidsvollsbygningen skal høsten 2011 stenges for restaurering. Elever fra Bygg og anlegg har fått ta et dypdykk inn i huset før restaureringen setter i gang.

 

Eidsvoll 1814 har samarbeidet med Bygg og anlegg ved EVS om et pilotprosjekt i digitale fortellinger. Elevene fikk høsten 2010 en unik mulighet til å se Eidsvollsbyggningen fra kjeller til loft.

Eidsvollsbyggningen skal nå gjennomgå Norges største restaurering noen sinne. For elevene var dette en unik sjanse til å se nærmere på denne viktige og spennende bygningen før restaureringen sette i gang om ett år.

Hver gruppe fikk en oppgave de skulle ta utgangspunkt i da de skulle lage sine fortellinger. Her har en av elevene sett nærmere på Grunnloven vår.

Share to