• Photo: Otto Christian Dahl
    (Copyright)
  • Photo: Otto Christian Dahl
    (Copyright)
  • Photo: Stella East
    (Copyright)

Stavnausta på Straume

Stavane og den tversgåande beten utgjer ei grind, dei langsgåande stavleiene ber takkonstruksjonene. Dei opne veggene utan kledning er særmerkte for dei indre fjordstrøka. Stavnausta kan vera kledde med liggjande eller ståande bordkledning. I stavnausta på Staume vart «byveden» lagra før han vart frakta til Bergen med ostraskutene.

Share to