• Photo: Norsk Luftfartsmuseum
    (Copyright)
  • Photo: Per Arvid Tellemann
    (Copyright)

En skjult pasifist

Dette er historien om da aktivitet på fritiden kom på kant med jobben som teknisk sersjant i Luftforsvaret.

Under den kalde krigen var verden ofte svart/hvit. USA var garantisten for fred og Sovjet den store fienden vi måtte beskytte oss mot. Pasifister var ikke populære i Forsvaret!

Denne historien er et resultat fra fortellerkurset Norsk Luftfartsmuseum, i samarbeid med Norsk Kulturråd, arrangerte på Gardermoen i september 2011. ”Historier fra den kalde krigen” er et innsamlingsprosjekt igangsatt av Norsk Luftfartsmuseum og et ledd i arbeidet med en utstilling om perioden fra 1945 til 1990, prosjekt Isfronten.

Share to