Øvre Slottsgate 7

Øvre Slottsgate 7 ligger på vestre hjørne og ble bygget i 1897. Tegnet av arkitekt Ivar Cock.

Bygget har en tydelig forretningsfunksjon. Jernskjelett-strukturen, som her også omfatter gulvbæringen, vises ved de særlig brede vindusåpningene og arkademotivet som går helt opp til 4. etasje, vakkert avsluttet ved kurvehanksbuer av klebersten. Øvrig stenforblending er av brunlig granitt. Typisk nok har den avsluttende 5. etasjen en mer vanlig inndeling. Stilen er en fritt bearbeidet nordeuropeisk renessanse i retning av barokk. Det nordeuropeiske elementet blir særlig skapt av materialbruken: rød forblendtegl med huggenstensbånd. Opprinnelige takarker er erstattet av vinduer i takflaten. Det opprinnelige, fint utarbeidede vindustreverket i 2. - 4. etasje er intakt.

Share to