• Photo: Vestfold fylkeskommune
    (Copyright)

Fyrstasjonen på Stavernodden - forlatt og automatisert

Stavernodden fyrstasjon ble opprettet i 1855, og den eldste bygningen der i dag er fyrbygningen i stein fra 1874. Fyret ble avfolket i 1984.

I dag er ingen fyrstasjoner i Norge bemannet - alle fyrlyktene er automatisert. For 100 år siden bodde det opptil flere familier på fyrene, og på Stavernodden drev man noe jordbruk og hadde dyr.

Barnelatter og klesvask er også elementer i historien om våre fyr. Fyrene er kontrastenes landskap. Folk som har bodd her har laget seg lune kroker og grønne plener, for å slippe litt vekk fra vind og vær, sno og kulde.

Vestfold fikk Norges andre fyr i 1696, da Store Færder fikk et lite kullblussfyr.

Men det er 1800-tallet som er "fyrårhundrede", da det ble bygd en rekke nye fyrstasjoner, og ny teknologi gjorde det mulig å plassere fyrene der behovet var størst, og å få tilstrekkelig sterkt og hensiktsmessig lys.
 

Share to