• Photo: Ann Steindal
    (Copyright)
  • Photo: Ann Steindal
    (Copyright)
  • Photo: ukjent
    (Copyright)

Osterøy museum

Ti av museet sine bygningar står i tunet på Gjerstad, tilflytta frå ulike stader. Fjellskålnesloftet frå 1600-talet vart reist like etter krigen, og den nyaste tilvekst på museet er skulestova frå 1922. Eit gardsgarveri på Brakvatne høyrer også til Osterøy museum, likeeins eit garverimuseum på Valestrand, ei gardssmie i Mjelddalen og den vesle låsfabrikken i Bløddalen, like nedanfor museet på Gjerstad.

I 2007 vart drifta av Osterøy Museum ein del av Museumssenteret i Hordaland. Museet har ope heile året.

Share to