Gammeleli-holla, Soløy - Lavangen

Samekvinnen Gammel-Eli's historie

Stedet finner vi i Soløy utmark. I samband med utskriftning av skolen på Soløy i 1873, blir den 23. linje, grensen mellom bnr. 3 og bnr. 20 i dag, beskrevet slik: "Linje gaar fra x i stor Sten i indre Kant af Skamyren i omtr. N O Retg. til x i Berg i GAMMELELIHAALA".

I et notat jeg har fått tak i står det om Gammel-Eli: "Her hadde engang bodd en samekvinde i en jordgamme, som er kalte Gammel-Eli. Hun hadde tidligere bodd i en jordgamme oppe paa jordet paa gnr. 8 bnr. 10 hvor hun da etter skylddelingsforretningen av 17/6 1862 hadde mistet retten til aa bo Hun hadde da flyttet gammen sin til "Gammelelihaala", hvor hun for øvrig en tid senere døde. I tuften etter gammen hennes paa bnr. 10 fant Jentoft Jakobsen under jordopptaking - visstnok sommeren 1922 - en benspiss, ca 9" lang av gammel, men uvanlig hvitt ben - den ble dessverre ikke oppbevart". Når det i dette notatet står "___ etter skyldeelingsforretningen av 17/6 1862 ---" er det ikke helt riktig. Det skal være utskiftningsforretning på Soløy som begynte den 17. juni 1862. I denne står det intet om Gammel-Eli.

Bygdebokforfatter Meyer mener at Gammel-Eli i denne sammenheng kan ha vært Elen Nilsdtr. (1791-1864), sist registrert bosatt i Spansdalen. Ard-Eirik Hermansen, Spansdalen Historielag, er enig i dette. Tuftene etter gammen er ikke særlig tydelig markert i dag.

Kartreferanse: 33 W, akse øst 613686, akse nord 7632702

Koordineringssystem Ellipsoide, EUREF89

Share to