• Photo: Olaf Andreas Svanøe, Universitetsbiblioteket i Bergen
    (Copyright)
  • Photo: Ukjent
    (Copyright)

Fretheim hotell og «lakselordane»

Med si sentrale plassering ved fjorden, har den gamle storfarden på Fretheim alltid vore ein stad der ferdafolk tok inn.

Flåm stasjon, der Rallarvegen byrjar (eller sluttar), ligg på den gamle storgarden Fretheim. Med si sentrale plassering ved fjorden, har garden alltid vore ein stad der ferdafolk tok inn, frå 1860-åra av ikkje minst sportsfiskarar frå dei øvre samfunnslaga på dei britiske øyane. Og Fretheimsbonden skaffa dei husly.

1879 tok Christen Fretheim over gardsdrifta etter foreldra. Han bygde straks nytt våningshus og driftsbygning, men såg også ei framtid i turisme. I 1882 sette han difor opp ein eigen bygning for å losjera inn laksefiskarar, på folkemunne kalla «Engelskvillaen». Dette vart opphavet til Fretheim hotell.

Etter 1900 minka det på «lakselordane», men med opninga av Bergensbana i 1909, og seinare Flåmsbana, kom ein ny trafikkauke. Ei rekkje utvidingar, ombyggingar og moderniseringar har funne stad gjennom dei 130 åra hotellet har vore i drift, den siste i 2000. Delar av den opphavlege «Engelskvillaen» er teken vare på i det nye bygget. Ein del av romma er restaurerte og innreidde med antikke møblar og «historisk atmosfære» frå lordane si tid.
 

Share to