• Photo: ukjent
    (Copyright)

Torvtaking i Skaråsmyri på Soltveit

Selskapet gjekk konkurs, og i 1927 vart eigedomen seld på auksjon til Hjelme kommune (no Øygarden) for kr 6300,-. Folk frå Øygarden tok torv på Skaråsmyri til eige bruk, men under siste krig vart det på ny trong for torv til energi, og det vart igjen stordrift på Skaråsmyri. Øygarden kommune selde området attende, førebels til staten, i 1980.
 

Share to