• Photo: Gruppe 2/Apalløkka/Oslo Museum
    (Copyright)

Møte mellom Oslo øst og vest

Share to