Jeg er forelsket hvisker Rallar-dronningen

«Forelsket i livet, så forelsket at jeg elsker å leve» synger hun.

«Rallardronning» ble hun kalt, Olga Sørum. I 1908 begynte hun som anleggskokke, 18 år gammel og nyforelsket.

Eneste kvinne i et røft mannsmiljø. Et liv preget av hardt arbeid og slit, men også av samhold og kameratskap forteller hun i boka til Bernt Are Røine. Brakkelivet var hennes hverdag. Vandring fra anlegg til anlegg. Et rotløst liv. Men også frihet?

I Drivdalen, «et forblåst høl» i følge Olga, snødde de inne i brakka selveste julaften. Døra var ikke til å rikke. Bonden som var kommet med proviant måtte bli til 4. juledag. 

Hun forteller også om fine dager ved Vålåsjøen en sommer da hun og mannen «Stein-Kalle» reiste opp for å klargjøre brakkene før de andre rallarne kom. Et lite pustehull med privatliv og gode stunder.
 

Share to