Østkantsfunkis: Holtangården i Grønlandsleiret 25.

Grønlandsleiret 25 er en forretningsgård, den inneholder ingen boliger, men derimot hadde den opprinnelig en kuriøs fasilitet fo...r sin tid: på hele hjørnet mot Platous gate var det bensinstasjon i 1.etg. Videre står det i Oslo gårdkalender: "Foran kjørerampene er det 2 mindre butikker. I kjelleren er en vesentlig del av arealet utnyttet til garasje med dreieskive". Det må ha vært et av byens første, større garasjeanlegg. En viktig bygning, full av spennende samferdselshistorie. Holtangården er oppført på Byantikvarens Gule liste over bevaringsverdige bygg og anlegg".

Share to