Bislett bad

Bislett bad 1920 ark.Harald Aars og Lorentz Ree. Byens første svømmehall, oppført etter arkitektkonkurransen utlyst av Oslo kommune.

Sunnhet og folkehelse sto i fokus på 1920-tallet og offentlige bad ble sett på som et viktig tiltak for å forebygge sykdom. Svært få leiligheter hadde eget bad, så de nye badeanleggene var kjærkomne. Da Bislett bad sto ferdig, med ca 17m langt basseng, var det blant de mest avanserte og moderne svømmeanleggene i Norden.

Share to