Forsinket oldtidsnytt:

Det er vanlig å finne kokegroper i nærheten av gravhauger og gravfelt, og man tror at den har vært brukt som del av gravseremonier. Om den har blitt brukt til å tilberede mat i eller har hatt en annen funksjon er vanskelig å si.

Siden gravfeltet ikke tidligere er sikkert datert blir funnet av kokegropen ekstra spennende. Prøver som ble tatt under utgravingen i går ser ut til å kunne gi en god datering på kokegropen og kan kanskje si oss noe mer om bruken av gravfeltet på Ekeberg.

Share to