Groschgården

Materialbruken er eksklusiv - rød sandstein importert fra Tyskland. Men allerede før den var ferdig kom kritikken: Gården ble oppfattet som en temmelig vulgær nabo til de sobre universitetsbygningene. Det skulle gå mange år før dette historismens klimaks ble verdsatt i fagmiljøet. Les mer i "Byminner" (1/2007): http://tinyurl.com/kpwat9j

Share to