Storefjellshelleren

Storefjellshelleren er eit heng ved foten av Storefjellet på sørsida av Kinn.

Helleren er 10-12 m djup frå dråpefallet til inst inne. Ved opninga er helleren 7-8 m høg og kring 10 m brei. Helleren vart undersøkt av Johannes Bøe på 1930-talet. Sjølv om det var kulturlag i helleren gjorde ikkje Bøe funn. Helleren ligg 66 m over havet på sørsida av Kinn. 

(Askeladden id 64071)

Share to