• (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)

Berger skole

Berger skole oppført 1895

Fabrikkeier Jens J. Jebsen hadde i 1881, mot å betale et bidrag på 500 kroner årlig til skolekassen, fått tillatelse til å sende de skolepliktige barna ved Berger Fabrik til skolen på Høyen. Fabrikken og dens arbeidere betalte da ikke alminnelig skoleskatt, det gjorde derimot Berger Gård og dens arbeidere. Læreren ved Høyen skole fikk et lite lønnstillegg på grunn av større barnetall. Denne ordningen falt bort da Jebsen oppførte en egen bruks skole for bedriftens ansatte i 1885. Skolen var i bruk til 1956.
En privatbolig er nå oppført av Frank Eastwood på skolens gamle tomt på basis av skolens originaltegninger. Frank er femte generasjon Eastwood på Berger. Første generasjon var William Eastwood (f.1856) som arbeidet som stampemester ved fabrikken.

Share to