• (Copyright)
  • (Copyright)

Berger - Røedstad Hotel

Røedstad Hotel - et av to hoteller på Berger

Jørgen Røed drev skredderforretning her fra 1905 - 1912 . Fra 1912 drev han en manufakturforretning sammen med sin hustru Anna. 
I perioden april 1928 - januar 1946 drev de begge Røedstad Hotel som i perioden var et av Bergers to hoteller.
Menigheten Betania har nå (september 2014) forsamlingslokaler her.
I forgrunnen ser man den gamle brua på rv. 319.

Share to