Tufte - ammunisjonsbunker, Lapphaugen - Lavangen

Noen steder måtte tyskerne under 2. verdenskrig lagre sin ammunisjon. Flere steder i Nord-Norge ble slike bunkerser bygget for dette formålet.

På veien innover til Stormyra, mellom Andberghytta og neste hytte - Elvevollhytta, ligger det til høyre og vest for veien fem langstrakte groper. De er 5-6 m breie, og går fra 5-10 m inn i bakken. Dette er tufter etter ammunisjonsbunkers som tyskerne bygde i 1942 eller 1943. De var delvis bygd opp av treverk og delvis murt av stein. Tidligere var de tydelig markert. Stedet vil bli info-skiltet.

Kartreferanse: 33 W, akse øst 617571, akse nord 7620441

Koordineringssytem: Ellipsoide, EUREF89

Share to