Innlandsveien, kjerrevei - Sør-Troms

Den gamle vei fra Salangsdalen til Herjangen - før 1920.

Offisielt har det vært fast bosetting på Fossbakken fra 1830-tallet. Omtrent samtidig bosatte nybyggerne seg i Salangsdalen - Bones. Den korteste veien til sjøen for disse beboerne, både de i Salangsdalen og de på Fossbakken, var ned Spansdalen. Men ura i Kirkhaugen var ikke framkommelig med hest og kjerre/slede før den ble ryddet av Ole Olsen Lundberg (1818-1916) og de andre naboene som da bodde på Fossbakken, en gang omkring 1870.

Ferdselen ned til sjøen med hest og kjerre for nevnte bosettere var over Kolbanskaret - Fossbakken - Lapphaugen - Bukkemyra - Gratangsbotn. Favnved på slede om vinteren gikk også over her til Gratangsbotn. Spor etter denne ferdselen ses enda i dag og særlig markert er veien etter Ranen, fra Lapphaugen/Lapphaugvatnet og opp til Bukkemyra ei strekning på ca. 1,6 km. Her er hjulsporene og trakket etter hestene svært tydelig i bakken. Etter at Innlandsveien, som alt i 1905 ble stukket fra Salangsdalen til Herjangen, var gjort ferdig over Fossbakken i 1922-1924, opphørte selvfølgelig hest- og kjerretrafikken etter den gamle vei.

Dersom en vil følge kjerreveien fra Lapphaugen til Bukkemyra, tar en av fra avkjørselen på nordsiden av E6, den som ligger vis a vis avkjørselen som går innover mot Stormyra. Fram til Bukkemyrbekken er den ikke så tydelig i terrenget, men herfra og opp til Bukkemyra er veien meget godt markert.

Om lag 50 m fra avkjørselen, like til høyre, ses ei tuft på 6x10 m Her stod arbeids- og spisebrakka til veiarbeiderne, og like ved tufter etter en brønn. Kartreferansen gjelder kjerreveiens avkjørsel fra E6 ved Lapphaugvatnet.

Kartreferanse: 33 W, akse øst 617476, akse nord 7620602 (vei)

                            33 W, akse øst 617430, akse nord 7620615 (brønn)

 

 

 

 

 

 

 

                            33 W, akse øst 617431, akse nord 7620633 (tuft)

Koordineringssystem: Ellipsoide, EUREF89

Share to