• Photo: HENX
    (Copyright)

"vi har fuinne en bjørn...." Bjørnehistorie fra Lavangen

En vakker høstdag i 1988 drar Lillian (12 år) og John Ragnar (12 år) på blåbærtur. Det ble en bærtur de aldri glemmer. I stedenfor blåbær fant de ei bjørnegrav.

" Du må forte dæ hit te Røkenes. Vi har fuinne en bjørn", sier en ivrig guttestemme i telefonen. Jeg-"museumsdama"- tviler litt med det samme. En bjørn? Jeg drar iveg. På et bord ligger skjelettet av en bjørn. En grinende hodeskalle, en bunke ribbein, ryggrad, lårbein osv. Den gulbrune fargen forteller at dyret har ligget nedgravd i lang tid, kanskje flere hundre år.

Ungene forteller ivrig: 

I ei lita ur like ved utmarksgjerdet, ca.300  meter fra gården, oppdaga de issen på en hodeskalle stikke fram. Dette måtte undersøkes! Med ivrige hender kasta de tilside flere steinblokker, og ikke minst klarte de å skyve unna ei stor steinhelle på på ca. 1,5x0,6 meter. Snart hadde de et helt skjelett. Jeg forsto straks at dette måtte være ei hellig samisk bjørnegrav. Arkeolog og historiker fra Tromsø Museum ble kontakta. Media likeså. Det ble førstesidestoff med titler som "Enestående funn av bjørneskjelett i Lavangen". 

Gammel samisk jaktmark

Sikre kilder påpeker at området er gammel samisk jaktmark. For samene var bjørnen et hellig dyr, nesten som en gud. Dette har vært en vanlig trosforestilling fra samene i vest til ainofolket i Japan i øst. Bjørnejakt foregikk etter helt spesielle ritualer. Sermoniene er påfallende like i hele det sirkumpolare området. Den som ga bjørnen dødsstøtet ble ansett som en stor helt. Han ville arve bjørnens styrke, mot og ikke minst vett. Deretter ble det gjort i stand til den store bjørnefesten som varte i flere dager med festivitas og sermonier. Alt spiselig på bjørnen ble fortært. Alt av redskap som ble brukt under jakten og festen fikk magisk kraft. Ikke et eneste bein av bjørnen måtte skades. Da ville den ta en grusom hevn. Etter festen ble hele skjelettet høytidelig gravlagt, gjerne med ei steinhelle øverst. 

Bjørnegrava i Lavangen

Vårt bjørneskjelett ble frakta til Tromsø Museum. Et beinstykke ble sendt til datering. Det viste seg at bjørnen ble gravlagt en gang mellom 1400-1640.  Den hittil eldste bjørnegrav i Nord Norge er fra ca. 200 e.Kr. Den yngste er fra begynnelsen av 1800-tallet. I alt er det  nå funnet 30 bjørnegraver i vår landsdel.  Lavangsværingene er svært stolte av dette kulturminnet, ei bjørnegrav fra Røkenes.

 

 

 

 

 

Share to