Abildsø, bynært jordbruk i Oslo

Hovedbygningen på Abildsø ble oppført på slutten av 1700-tallet. I tillegg finnes en sidebygning med bryggerhus bevart, en drengestue og et mindre uthus med stall og grisehus. I 1845 ble gården kjøpt av familien Wetlesen som drev landbruksskole og senere også husmorskole her. Denne er antagelig den første husholdningsskolen i Europa. 

Abildsø gård ble fredet i 1997. Fredningsvedtaket omfatter eksteriører til alle gårdens bygninger, deler av hovedhusets interiør med fast inventar, samt hageanlegget og alleen ned mot Plogveien. Et område rundt gårdsanlegget er fredet etter kulturminnelovens §19, for å sikre et større landskapsområde rundt Østensjøvannet, et meget viktig kulturmiljø.

Share to