Kirkegaten 14-18 stil og arkitektur

Centralbankens første bygg i Tollbugata 20 ble byggeanmeldt av arkitekten Albert Waldemar Hansteen (1857–1921) i 1900.

Da banken etter relativt kort tid fikk behov for nye lokaler gikk oppdraget igjen til Hansteen. Nybygget ble oppført i kvartalet sørøst for Centralbankens eksisterende lokaler, og gjennomgikk en omfattende og tidkrevende prosess som Hansteen ikke rakk å fullføre før han døde i 1921. Bygningen hadde likevel i all hovedsak tatt form da Henrik Bull overtok arkitektansvaret etter Hansteens død.

Som arkitekt for den norske paviljongen besøkte Hansteen Chicago-utstillingen i 1893. Han tok senere også del i arbeidene med Tostrupgården, som angivelig er direkte inspirert av denne utstillingen. Hansteen startet arbeidene med den nye Centralbanken allerede i 1912, og utarbeidet flere ulike forslag før det endelige utkastet ble byggeanmeldt i 1914. Bygningens to kjelleretasjer i betong sto ferdig i 1917, mens arbeidet med konstruksjonen tok til i mars 1918.

Den nye Centralbanken er oppført med to lysgårder aksialt med Kirkegata, mens bygningens grunnetasjer utnytter hele tomtearealet. Den voluminøse hjørnerotunden fremstår som klart overordnet de to sidefløyene og gir banken et monumentalt og overveldende preg. Konstruksjonen er reist i sin fulle høyde som et selvbærende jernskjelett og siden innmurt med tegl og utstyrt med rom- og etasjeskiller. Fasadene er kledd med grovhuggen granitt i sokkelpartiet, og er ellers pusset og artikulert med svakt avrundede kolossalpilastrer. Innenfor hjørnet finnes den elegante glassoverdekkede sentralhallen, med betongsøyler forblendet med svensk polert grønn Kolmård-marmor. Stiluttrykket kan karakteriseres som eklektisk, basert på internasjonal nybarokk og jugend, men reflekterer også beaux arts-klassisismen som særlig dominerte den amerikanske monumentalarkitekturen i tiden etter Chicago-utstillingen.

I 1970-årene ble de vakkert utarbeidede jerngitrene foran buevinduene i 1. etasje fjernet for å gjøre banken mer inviterende. I 1990-årene ble banken ombygget og rehabilitert innvendig ved arkitektfirmaet Narud-Stokke-Wiig.

Share to