• (Copyright)

Th.Kittelsens hustru

Utdraget fra brevet til Elling Holst illustrerer dette på en humoristisk måte:
Riv deg løs og kom op til mig! Her er baade Hjærterum og Lopper.
Lidt Mat skal du også faa, her har du Spisesædlen:
Frisk Snue
Kolde føtter
Hoppende Lopper
Ingen Æg
Lange Udsigter og saadant mere.
Din Th. Kittelsen, Adr. Sigdals Pryd

Christian Skredsvig skrev en gang til Inga: «Du kjære Inga – du benådede kunstnerkone. Du dine barns mor og lærerinde – din mands slavinde og herskerinde.»
Henrik Sørensen sa det slik: «Hellige Moder Inga, kjære elskede Jomfru Maria fra Soria Moria. Kunstnerkonernes hellige Frue. Tak for Deres Liv og Exempel …»

Nyttårssaften 1913, kun tre uker før han døde, skrev Theodor Kittelsen et brev til Kongen og det norske folk, hvor han ber om at kunstnergasjen etter hans død direkte må tilfalle hans kone. – Hva hun har vært for meg og min kunst, er mer enn gull verd, og den tanke at hun med så stor familie etter min død skulle kastes hen i de verste bekymringer, fyller meg med stor angst og uro. Bevilgningen ble gitt enstemmig.

Share to