• Photo: www.flickr.com
    (Copyright)

Gotikken

Hva var egentlig gotikken? I denne historien forteller Esther, Martina, Martine og Munthe om hva og hvem jeg er. Rett før renessansen hadde jeg min storhetstid.

Arkitektur og design på museum
Østfoldmuseene ønsker å nå ungdom under videregående utdanning. Ungdom er fremtidens publikum, og Østfoldmuseene vil engasjere ungdom på en slik måte at de opplever museet som en aktuell og relevant kulturell arena og kilde til kunnskap. Østfoldmuseene har innledet ett tett samarbeid med lærerne på Kirkeparken videregående, seksjon for Formgivningsfag for å utvikle undervisningsopplegg i samsvar med læreplanene og skolens organisering. Vi ønsker at vår kulturhistoriske tilnærming skal sette skolefagene i et større perspektiv og bidra til større forståelse og bedre læring. Prosjektet er et pilotprosjekt støttet av ABM-utvikling og involverer avdelingene Moss by- og industrimuseum og Borgarsyssel Museum. Prosjektperioden er 2009-2010.

Her presenterer en gruppe elever fra faget Design og arkitektur en digital fortelling de har laget selv etter omvisning og undervisning i formkultur før 1600 på Borgarsyssel Museum, januar 2010. Historien står på egne ben og er elevenes eget produkt, men lærere og formidlere fra museet har gitt veiledning underveis i arbeidet.
 

Share to