• (Copyright)

BÆRPLUKKER

Original bærplukker i tre fra gårdsbruk i Langfjordbotten, Finnmark. Ble brukt mye fra 50- tallet og oppover. Bærplukkeren var et godt hjelpemiddel i matauken på landsbygda frem til masseproduksjonen av bærprodukter. Mange har fortsatt disse i hjemme sine, men i en mer modernisert form, selv om ikke mange bruker disse like aktiv som de gjorde før i tiden.

Share to