Drøbak-maleri anno 1913 av G. Jørgensen.

Maleriet kom for dagen da mors onkel, Harry Leonard Henriksen ryddet i sakene etter faren, Martin Henriksen (1861-1944). Deretter ga Harry bildet til sin bror, Arthur Marinius Henriksen (1894-1982), min morfar, som bodde på Tingvoll, Fjellhamar. Der hadde mor sin oppvekst. Mor fortalte meg at maleriet alltid var å se i hennes barndomshjem. Nå er det i hennes eie.

Martin Henriksen var gift med Anna Marie f. Bjørnstad (1866-1962), og hun var datter av Karoline (f. Hansen, 1828-1908) og August Bjørnstad (1831-1903). Karoline og August var begge fra Drøbak.

Om vinteren frøs ofte Oslofjorden til, og mange sjøfarende trengte losji og forpleining for eksempel i Drøbak. Karoline drev slik gestgiverivirksomhet, og spørsmålet er om den foregikk i en av bygningene på maleriet fra 1913. Kanskje det er noen som kjenner til det? Mor husker også at Karoline var kirkesanger i Drøbak.

 På baksiden av maleriet er det notater fra den som drev innrammingsverkstedet. Det skulle være ferdig til "onsdag", og det var bestilt av "Henriksen, Bernt Ankersgt. 4". Her bodde også Karoline de siste årene av sitt liv, hos sin datter og svigersønn. I denne tiden gikk hun på gudstjenester i Vår Frelsers kirke. Da mor var på besøk hos sine besteforeldre i Bernt Ankersgt. 4,  satt hun stundom ved vinduet og så over til kvinnefengselet på andre siden av gaten.

 Fra morfar har jeg arvet en fiolin, og den er muligens laget av min tippoldefar, August Bjørnstad. Han var en tid fiolinmaker i USA, men det er en annen fortelling som jeg kjenner lite til foreløpig.

3 comments

 • Det gule huset til venstre var skipshandler Andersens hus. Det hvite huset til høyre som en ser en liten bit av kalt "Hauffgården" Bak denne som ikke kan sees hotell Reenskaug og lengre opp i gaten hotell Britania. Husene til høyre er Finnegården. Hauff og Finnegården er i dag revet og nytt bygg kom på 1960 tallet. Det finnes fotografier fra forskjellige vinkler i boken "Drøbak Bilder fra en svunnen tid" Utgitt av foreningen gamle Drøbak 1974" Blidet er malt fra tollbukaien. I flere av husene ble det drevet kro og vertshus med overnatting

 • G. Jørgensen kan stå for Gudrun Jørgensen (gudrun nusken jørgensen) http://nkl.snl.no/Nusken_J%C3%B8rgensen

 • Hei

  Jeg har maleri av samme kunster.g.jørgensen.

  Jeg trenger hjelp om prisen

  Alanfatahi@yahoo.no

  Jeg setter pris på svaret fra hvem som helst.

  H

  Alan

Share to