Mjølkekøyrarane

Mjølkekjøyrane kunne ha den eneste kontakten mellom sætra og bygda.

Mjølkekjørarane hadde viktige funksjoner i sæterlivet. Ved sida at dei henta mjøla til ysteriet så hadde dei viktige sosiale funsjonar. Gjennom uka var dei kanskje einaste bindeledd mellom bygda og sætra. Derfor kunne dei fortelja nytt, eller dei hadde gjerne med post og aviser, eller de handla med seg småting som budeiene hadde bruk for. Det hende nok at dei måtte trø til og hjelpa budeiene med sumt som skulle reparerast eller flyttast på.

Det var derfor eit godt forhold mellom dei to yrkesgruppene og budeiene viste gjerne dette ved å be kjøyrane inn på traktering. Faste rutetider kunne dermed vere vanskelig å fastsetja, så det vart gjerne noko ”gjeting” for å kunne ha spanna på rampa når bilen kom.
 

Share to