• Photo: Trude Aga Brun
  (Copyright)
 • Photo: Trude Aga Brun
  (Copyright)
 • Photo: Trude Aga Brun
  (Copyright)
 • Photo: Trude Aga Brun
  (Copyright)

Laurvig hospitals historie

Laurvig Hospital er en av Vestfolds eldste sosiale institusjoner. Allerede i 1736 stod det et fattighus på stedet.

Grev Ferdinand Anton ga i 1735 ordre om å bygge et hospital for grevskapets verdig trengende. Samtidig sendte han en tegning av hospitalet, slik han ville ha det, og bestemte at det skulle ligge ved Laurvigs kirkegård. Det skulle benyttes materiale som var blitt til overs ved ombyggingen av Residensen. Hospitalet skulle stå ferdig til sommeren 1736. Denne sommeren bestilte han salmebøker, bønnebøker med mer – dessuten en håndbibel til hver av lemmene. Beboerne ble ilagt straff dersom de ikke etterstrebet et "gudfrygtig levnet". Greven bestemte hvem som kunne opptas i hospitalet. Det var 4 menn og 5 kvinner, dette utgjorde allikevel ikke mer enn 8 plasser, da et ektepar gikk ”for een portion”.

I 1736 var det 200 år siden reformasjonen og innstiftelsen av hospitalet var en religiøs handling til Guds ære.

"Den nye bygningen"

 I 1756 ble greven anmodet om å enten utvide eller oppføre en ny bygning, da den gamle hospitalbygningen var temmelig forfallen og altfor liten for behovet.  Det eksisterte et grunnfond til en ny hospitalbygning. Grev Fredrik Ludvigs tante, enkedronning Anna Sophie, hadde i sitt testamente av 1743 skjenket et fond til dette formålet.

Greven solgte den gamle trebygningen på auksjon i 1761, og bygde så det nye hospitalet. Dette er den bygningen som ennå står. Det ble opprettet et nytt legat av grev Ferdinand Anton sammenslått med Anna Sophies legat. Dørene i bygningen er merket FADL og AS etter hvilken stiftelse rommene tilhørte.
 

Laurvig Hospital ble fredet i 1923 – som en av de første bygningene i landet. Den har en unik plass i vår bygningshistorie. De kultur- og arkitekturhistoriske verdiene ved bygningen er særlig knyttet til dens forankring i grevskapshistorien og de tydelige forbindelsene til dansk byggeskikk: Hospitalet er en stor trefløyet enetasjes bygning i pusset tegl med bratt valmtak og spisse gavlarker. Bygningen har et monumentalt uttrykk og en viktig og dominerende beliggenhet.

 

1 comment

 • Fint at bygningen nevnes i dette mediet, men anlegget hadde fortjent større presisjon i teksten:).

Share to