• (Copyright)

UNEF OG NORGE

Utmerkelse for oppdrag for FN- styrkene i Libanon

I 1978 var Jan Kåre D’Maar Wessel 22 år gammel og en del av beredskapsstyrken til FN. Denne påska brøt det ut konflikter mellom Israel og en rekke arabiske grupperinger, og Jan Kåres bataljon ble sendt til Libanon som første FN kontingent for å megle og opprettholde fred mellom de stridende partene.

I Libanon ble de utsatt for harde krigshandlinger, hvor de også måtte ty til våpen for selvforsvar. Etter fem måneder i disse stridighetene fikk han og noen andre soldater overrekt en medalje, UNEF, United Nations Emergancy Force, for innsatsen de hadde gjort. Medaljen ble overrekt av daværende generalsekretær i FN, Kurt Waldheim. Med medaljen fulgte også ordensstripe og en liten medalje.

Medaljen er den eldste og mest dyrebare utmerkelsen Jan Kåre har fått i sin FN tjeneste. Han har nå hatt den i 30 år og har fått alt litt på avstand. Når tankene går tilbake til Libanon minner medaljen han på hva han var med på der, og hvorfor han fikk den. Medaljen kan han bære på FN- dagen og andre militære parader.

Jan Kåre er veldig stolt av medaljen han fikk for de fredsbevarende oppdragene, og mener selv at han har gjort en god jobb. Dette er et minne han absolutt ikke vil være foruten.
 

1 comment

  • Så enkelt - og fint kan man fortelle historien. BRA!

Share to