• Photo: Torstein Rein Larsen
    (Copyright)

Gangsteiner over Figgjoelva

Gangsteinene over Figgjoelva er kjent fra før 1636, og antas å ha vært i bruk også i middelalderen.

Fortellingen er et utdrag fra Vegvalg.

Gangsteinsrekken går over Figgjoelva mellom Stangeland og Øksnesvad og består av til sammen 22 steiner. På flere av dem ses spor etter jernrekkverk i form av hull og jernrør. Vegen ned til elven på begge sider er delvis brukt som traktorveg, delvis oppdyrket.

Gangsteinene fungerte som del av kirkevegen fra gårdene på Stangeland til Klepp kirke. I 1940 ble det satt ned et jernrekkverk i steinene slik at de kunne brukes som skoleveg for elevene på den nærliggende jordbruksskolen. Rekkverket førte imidlertid til at isgangen i elven fikk forskjøvet flere av steinene, men disse er senere blitt lagt tilbake der de lå.

Steiner lagt på rekke har gjennom lang tid fungert som veg over langgrunne elver, sund eller myrer som erstatning for bruer. En sikker datering har vi ikke, men det kan antas at denne formen for bru har vært i bruk allerede i jernalderen. En fullstendig kartlegging av disse gangsteinsrekkene er ikke foretatt på landsbasis, men Statens vegvesen i Rogaland har registrert en rekke slike i fylket. Gangsteinene over Figgjoelva er tatt med som eksempel på en form for bru som vi antar har vært utbredt i store deler av landet der de geografiske forholdene har ligget til rette for det.

Gangsteinsrekken er en del av Vegvalg – Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger bruer og vegrelaterte kulturminner.

Share to