Hvor ble kapitulasjonsdokumentene av?

Vi kunne ha vunnet krigen, hadde det ikke vært for den norske regjeringens kapitulasjon i juni 1940. Og vi følte oss forrådt! Dette forteller lokalhistoriker Terje Karlsen:

Vi både fryktet og var forbannet på de tyske okkupantene. Nederlaget mot dem i de siste kampene på fjellet mot svenskegrensen øst for Narvik var bittert. Vi og de norske soldatene visste at vi hadde kunnet vunnet. Det stod bare om noen få timer, og vi, både vi som bodde i området og som hadde gjennomlevd krigshandlingene, flyangrepene og redselen for hva som kunne komme, og soldatene ved fronten - det var noen fra nesten hvert hus i den lille bygda Laberg - følte oss også på mange måter forrådt. Vi måtte kapitulere p.g.a. ordrer utenfra. Kampene i Sør-Norge var slutt for lenge siden, og de norske styrkene der var slått etter et ineffektivt og nærmest fiaskopreget felt-tog. Det visste vi alt da. Spørsmålet om et fritt Nord-Norge fra området sør for Narvik og videre til den finsk/russiske grensen i Pasvik ble også på politisk hold betraktet som en mulighet. En fremstående norsk politiker - Mowinckel - fremmet en slik plan. Men ville sentrale politikere i Sør-Norge akseptere dette - og ikke minst med de konsekvensene det ville ha i ettertiden? Det er spørsmål man stiller seg den dag i dag. Deler av kapitulasjonsdokumentene for kapitulasjonen i nord er borte!

Share to