• Photo: N.Bøe/Oslo Museum
    (Copyright)
  • Photo: Rune Aakvik/Oslo Museum
    (Copyright)

901 Kalle Hammer

Kalle begynte på Spigerverket i 1901 med 12-timersskift, seks dager i uka. Da de vel var kommet hjem, var de så slitne at de kunne ha brukt hele fritida til bare å sove og spise. ”Men det kunne vi jo ikke”, sa Kalle. Vi hadde stadig viktige fagforeningsmøter og lange forhandlinger med arbeidsgiverne. Hadde vi ikke stått på krava, hadde vi hatt 12 timers skift den dag i dag. 1. mai er den viktigste kampdagen i året, da som nå, sa Kalle.

Share to