• Photo: Svein Ulvund
    (Copyright)

Hallingskeid turisthytte

Bu som ein jernbaneingeniør i høgfjellet.

Hytta har røtene frå anleggsperioden til Bergensbana
Hallingskeid Turisthytte er nyrestaurerte bygningar som medreknar Steinboligen (hovudhytta) og Lokalet (annekset) frå Bergensbana si anleggstid rundt førre hundreårskifte. Hovudhytta (Steinboligen) var ingeniørbustad og seinare vaktarbustad. Sikringshytta (Lokalet) var forsamlingslokalet på Hallingskeid. Begge hyttane har solide steinmurar med metertjukke veggar.

Hallingskeid Turisthytte ligg ved Bergensbana, om lag 200 meter frå jernbanestasjonen. Hytta ligg i eit ope høgfjellsterreng egna for besøk til alle årstider. Det er mange turmogelegheiter i området, blant anna går Rallarvegen like forbi. Her er fiskemogelegheiter, fin fjellflora og flotte forhold for skiturar.

Hytta kan brukast av alle
Hytta er open og ulåst heile året, det er ikkje naudsynt med DNT-nøkkel. Hytta har innlagt vann og straum, og det er mogeleg å kjøpa mat som hermetikk, posemat, pålegg, osb. på hytta. Her er kjøkken med komfyr. Om sommaren er der hyttevert på hytta som sel fersk brød. Hugs lakenpose eller sovepose.

Hytta er open for alle, både dei som er medlemmar og dei som ikkje er det. I store utfartshelger, serleg tidleg på hausten, kan hytta fort verte full, men det ordnar seg alltid med ein plass. Hytta har rikeleg med ekstra ullteppe, så det held å ta med lakenpose.
 

Share to