• Photo: Fredrik Birkelund
    (Copyright)

Hallo er det noen der

Oslo Museum arbeider med nye målgrupper. Denne handler om prosjektet "Møte med minner" som er tilrettelagt for personer med demens.

Ramme 1
Demens er betegnelsen på sykdom som medfører hukommelsessvikt, sviktende språkfunksjon, sviktende evne til å utføre dagliglivets oppgaver og endret adferd.
I Norge har vi 70 000 personer med demens pluss 30 000 eldre med lettere hukommelsessvikt. Det finnes ikke kurerende behandling, men erindringstilbud kan virke stimulerende.


Ramme 2
Interessert i Oslo Museums tilbud til personer med demens? Se ”Møte med minner” på www.oslomuseum.no
”Møte med minner” er et erindringstilbud utviklet i et samarbeid mellom GERIA, Oslo Museum avd. Bymuseet, Norsk Telemuseum og Norsk Teknisk Museum. I løpet av 2011 vil også Nasjonalmuseet for kunst, Norsk Folkemuseum, Gamle Hvam og Hedmarksmuseet inngå i samarbeidet.
 

4 comments

  • Kjempefint! Spennende jobb du har! - og viktig

  • Dette gjorde du virkelig bra, Linken! Her får du både formidlet en konkret og morsom situasjon, samtidig som du får fram meningen med det hele. Hilsen god kollega.

  • Både humoren og det absurde tror jeg når inn, det er min erfaring med en dement far.

  • Fantastisk historie om en gruppe som man må jobbe med her - og nå.

Share to