• Photo: ukjent
    (Copyright)
  • Photo: Johs. Berg-Rusten
    (Copyright)

Rødholmen fyrstasjon

Fyret ligger på et lite skjær som bare er 40-50 meter langt. Den gang fyret ennå var bemannet var det så vidt plass til fyr, bolig, uthus og naust.

Et forslag om å sette opp et fyr på Rødholmen ble avslått av fyrdirektøren i 1887. Men forslaget ble tatt opp til ny vurdering etter at det danske skipet d/s Christiansund grunnstøtte på Rognholmen i 1891.

Fyret tennes

Fyret ble bygget og tent 1. november 1893. Fyrbygningen som målte 8,5 x 8,3 meter inneholdt tre værelser, kjøkken, et loftsværelse og et vaktrom. En fyrlykt ble plassert i et lavt tårn på taket av fyrbygningen.

Fyrvokteren får dyrkningsland

Øygruppen som besto av tre øyer ble kjøpt av fyrvesenet i 1894. Den største kunne gi for nok til et par kyr. På det 10 mål store jordstykket ble det satt opp en høyløe. Men driften var trolig tungvint på grunn av transporten mellom holmene. Fyrvokterens årslønn gikk ned 50 kroner som følge av inntektene fra markstykket.

Avfolket

Rødholmen fyrstasjon ble nedlagt i 1954 og erstattet av en fyrlykt på betongsøyle. Fyrvesenet solgte samme år bygningene til nedriving.

Share to