• Photo: Ivar G. Nordseth
    (Copyright)
  • Photo: Ivar G. Nordseth
    (Copyright)

Verken på Innveien

Dette er en steinvarde eller seilingsmerke som alle tilreisende legger merke til - og har spørsmål om hva det kan være.

Dagens varde er nok ikke den første som har stått på dette stedet, for skriftlig materiale fra så tidlig som på slutten av 1700-tallet, forteller om en stor steinvarde på Innveien. Og i følge Arne Danielsens bok "Veidholmen i gammel og ny tid"er denne varden "et med og kjennemerke for dem at se efter når de var på sjøen". Sannsynligvis sto den gamle steinvarden på samme sted som Verken er plassert i dag, da dette er den høyeste haugen på Innveien. Jeg har ikke funnet noen god forklaring på navnet, men lokalt har navnet god klang og forankring. Stedet og varden er også et lokalt turmål.

Verken som står på Innveien i dag, er vel 120 år gammel. Den ble reist av staten som et seilingsmerke i 1887. Denne høye steinvarden er opp gjennom tidene - før de elektroniske hjelpemidlene kom - flittig brukt for å finne de mange gode fiskeplassene ("fiskemed") utafor Veiholmen.

Skrevet av Ivar G. Nordseth

 

Share to