• Photo: ?
    (Copyright)

"Eg skjek snø av ungtrei"

Gunnar Solheim forklarar denne metaforen i eit av dikta til Olav H. Hauge.

Gunnar Solheim voks opp - og bur - i same bygda som Olav H. Hauge var ifrå.
Han snakkar om diktet "Eg skjek snø av ungtrei" - om det kraftfulle spåket til Olav H. Hauge, og om dei mange uttrykka som kan ha fleire meiningar. Og at han - ut ifrå sine eigne opplevingar som fruktdyrkar - er med på kva diktaren meiner.
Til slutt les han diktet for oss.
Musikken som følgjer, er av Geirr Tveitt.

Sjå - og høyr - den digitale forteljinga - Eg skjek snø av ungtrei- om den tolkinga Gunnar Solheim gjev av dette diktet. Du finn lenke til forteljinga under EKSTERNE RESSURSER.

Forteljinga er laga  for Eldreveven i samband med Hauge-Tveitt-jubileet i 2008 - og produsert av Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen.


Oppdragsgjevar: Hordaland fylkeskommune. 

Share to