Rakel Onsum Berg

Rakel Onsum Berg var mektig irritert. Malt?

Hun ble født på Dombås i 1916 og tidlig satt i vevstolen. Nå en anerkjent kunstner med utstilling i USA.

Vevetradisjonen fra middelalderen stod sterkt i Gudbrandsdalen og Rakels mor var en god læremester. Hun farget og spant, Rakel vevde.

Rakel stod støtt i tradisjonen, men videreutviklet teknikken og gikk egne veier når det gjaldt fargevalg og materialbruk. De fine trådene, fargeharmoniene og motivene ga et visst malerisk preg. Og kunne samarbeidet med kunstmaleren Trygve Håkenstad også ha satt spor? Kanskje ikke så rart at noen publikummere lot seg lure til å tro av veven var malt?

I Galleri Dovregubben, bygd til ære for Rakel, kan du se bildevevene og bli kjent med omgivelsene de ble til i.

Fridtjof Sørbø sier det sånn: «vevnadane til Rakel Onsum Berg er laga av tri samantvinna tråder: «Mennesket, heimen og naturen.»
 

Share to