• (Copyright)

John Marius Myhr, anleggsarbeider på Hell-Sunnanbanen

Rundt forrige århundresskifte foregikk det jernbaneutbygging flere steder i landet. Anleggsrbeiderne ved anleggene var ansatt av kontraktørene som hadde fått oppdraget med å fullføre en viss del av strekningen. En av anleggsrbeiderne var John Marius Myhr, født i Mære sogn, Nord-Trøndelag i 1876. Da han var fire år gammel giftet moren seg og han vokste opp på plassen Myr i Sparbu sammen med fem søsken. i konfirmasjonsalderen ble han med som stuert og altmuligmann på ei lokal jægt som skulle til Nord-Norge med salt. Planen var å tjene penger til en amerika-billett. Nesten framme i Lofoten grunnstøtte jægta og tok inn vann så saltet ble ødelagt. Hele mannskapet berget seg i land, men det ble ingen fortjeneste på turen. Dermed var det bare å gjøre vendereis og finne seg noe annet å gjøre. Vi vet ikke hva han arbeidet med til han fikk begynne på jernbaneanlegget fra Hell til Sunnann i 1894. Dette var tungt kroppsarbeid med hakke og spade og håndboring med feisel og bor gjennom de mange fjellskjæringene langs banen. Han ble etter hvert ekspert på å slå liggende hull.

1 comment

  • hei, takk for en god historie om anleggsarbeider John Marius Myhr.Vi selger boka LURUDALEN stein-svette-slit som omhandler strekningen Sunnan-Grong 1919-1929.Opplag 2 har vi startet salget på. Vi holder egne foredrag om rallarslusken og framhever også viktigheten av arbeids og skillingsviser.

Share to